Pars Hotels

Pars Hotels

مشتری:
Pars Hotels
پروژه:
Pars Hotels
سال انتشار:
2019
طراحی سایت گروه هتل های پارس

گروه هتل های پارس با 6 هتل بین المللی 5 ستاره در ایران یکی از بزرگترین گروه های هتلداری در کشورمان میباشد. وبسایت این مجموعه بصورت پرتال اصلی و زیر پرتال های هر هتل طراحی شده است. بهمراه ماژولهای اختصاصی چون پیشنهاد های ویژه، نظر سنجی مشتریان و ...

Live website:
www.pars-hotels.com